Excursies 2005

Burg Linn

Burg Linn behoort tot de meest imposante kasteelcomplexen aan de Nederrijn. Een 6-7 m hoge motte droeg omstreeks 1200 een rechthoekig natuurstenen woongebouw. De graven van Kleef, als nieuwe eigenaars, omgaven in de tweede helft van de 13de eeuw het heuvelplatform met een veelhoekige ringmuur in baksteen, voorzien van zes ronde muurtorens. In de 14de eeuw werden ringmuur en torens verhoogd en verrees er een groot woongebouw (Palas) tegen de ringmuur. In die ommuring werd een poorttoren en een echte Bergfried opgenomen. Eind 14de eeuw ging de burcht over naar de aartsbisschop van Keulen, die er een ‘ambtman’ op plaatste. Rondom het geheel werd in de 15de eeuw een tweede ringmuur (Zwinger) aangelegd. Later werden kasteel en stadje opgenomen in een moderne vestingaanleg. De bewaard gebleven voorburcht herbergt nu o.a. het 19de-eeuwse Jachtslot met een museum gewijd aan de rijke cultuurgeschiedenis van Krefeld en omgeving. In de jaren ’40 en ’50 werd de burcht zorgvuldig gerestaureerd. Zo’n tien jaar geleden kregen de torens hun dakbekroning terug.

Schloß Rheydt

Vanuit een 12de-eeuwse motte ontwikkelde zich een kasteelplaats die nu geldt als de bestbewaarde Renaissance-aanleg van de Nederrijn. Het driedelige, omgrachte gebouwencomplex draagt vooral het stempel van Otto van Bylandt, die hier vanaf 1558 resideerde en wiens familie het slot tot eind 18de eeuw in haar bezit had. De bekende bouwmeester Maximiliaan Pasqualini tekende voor de prachtige loggia. Om het slot heen werden moderne vestingwerken aangelegd met wallen, bastions en kazematten. Het slot herbergt een prachtige collectie meubelen, schilderijen en majolica. In de kelders zijn de funderingen en resten van eerdere bouwperioden zichtbaar gemaakt, waaronder een woontoren van omstreeks 1300. Een (omstreden) trappenhuis in glas en staal uit de jaren ’90 contrasteert bewust met de Renaissance-bouw.

Schloss Rheydt
Schloss Rheydt
Schloss Rheydt
Schloss Rheydt
Burg Linn - Jachtslot
Burg Linn
Burg Linn
Burg Linn