Excursies 2003

Kasteel Asten

Het doel van deze excursie is een hernieuwde kennismaking met dit kasteel. Bevriende deskundigen zullen ons rondleiden door de geconsolideerde ruïne en ons op de hoogte brengen van de lopende plannen en actuele ontwikkelingen. Zo is het kasteelcomplex onlangs aangemerkt als Historische Buitenplaats en zal men ook deelnemen aan het Belvedère-project, wat onder andere betekent dat men zal trachten de historische lanen en beeklopen te herstellen. Als extraatje konden de deelnemers een onlangs teruggevonden korte film bewonderen, die een beeld geeft van de restauratiewerkzaamheden op Asten in de jaren dertig.

Kasteel Croy

Laat-middeleeuws zaalblok met ronde toren, dat reeds omstreeks 1500 werd uitgebreid tot een rechthoekig complex met poortgebouw en enkele laatgotische torens met opmerkelijke vensternissen. De bouw doet eerder denken aan de Nederrijnse baksteenarchitectuur dan aan de Brabantse gotiek. Het binnenplaatsje werd in de 17de eeuw overdekt en bij het woongedeelte getrokken. De laatste privé-bewoonster, freule Constance C.W. van der Brugghen, gaf het kasteel in 1873 een bestemming als bejaardenhuis. Momenteel kantoor, maar met behoud van een aantal karakteristieke bouwkundige details. Fraai gelegen temidden van de kasteeltuin.

Kasteel Helmond

Recent bouwhistorisch onderzoek heeft uitgewezen dat de familie Van Berlaer omstreeks 1350 begon met de aanleg van dit reeds in opzet vierkante kasteel met vier ronde hoektorens. Vijftig jaar later waren de opeenvolgende bouwcampagnes voltooid. Het kasteel was de opvolger van een oudere, houten waterburcht op een nabijgelegen locatie, waarvan de archeologische resten begin jaren ‘80 werden teruggevonden. Van de voorburcht van het ‘nieuwe’ kasteel resteren nog twee hoektorens. Rond 1920 werd het kasteel ingrijpend verbouwd om te kunnen gaan dienen als raadhuis. De overwelfde kelders geven een goed beeld van het oorspronkelijke middeleeuwse karakter van het kasteel.

Kasteel Croy
Kasteel Croy
Kasteel Croy
Kasteel Asten
Kasteel Asten
Kasteel Helmond
Kasteel Helmond