Excursie 2015 najaar


Tijdens de najaarsexcursie van onze vereniging bezochten op zaterdag 10 oktober 2015 maar liefst 54 deelnemers twee zestiende-eeuwse kasteeltjes of beter gezegd edelmans-woningen langs de Maas. Beide zijn in privébezit, maar de eigenaren/bewoners waren bereid om ons te ontvangen. Het gaat daarbij om De Borggraaf in het ‘rozendorp’ Lottum en het kasteel in Heijen. Tussendoor werd de lunch genoten op een eveneens bijzondere locatie: de Bosbrasserie ‘In de Sluis’ in Well.

De Borggraaf

Het huis wordt het eerst vermeld in 1501 bij de verdeling van de erfenis van het echtpaar Zeger van Merwijck en Agnes van Broekhuizen. In 1633 werd het door koop eigendom van Hendrik van Aerdt. In 1871 werd het publiek verkocht en kwam toen in het bezit van de familie Van Soest. 
Het adellijk huis kenmerkt zich door een compacte bouw van twee haaks geplaatste vleugels met daaraan verbonden twee smallere vleugels rondom een klein binnenplaatsje. De noordvleugel vertoont speklagen. Muurankers wijzen op bouwjaren in de zestiende eeuw. De vierkante toren aan de achterzijde is een toevoeging uit 1926.
Het omgrachte huis wordt omgeven door een smalle strook land (een voormalige wal?) met buitengracht, waarop aan de zuidzijde de voorburchtgebouwen met toegangspoort een plaats hebben gevonden.

Huis Heijen

Het adellijk huis is de zestiende-eeuwse opvolger van een ouder kasteel dat elders lag. De nieuwbouw aan een oude Maasarm vond plaats onder de familie Van Spannenbock, heren van Heijen en verwant aan de heren van Gennep.
Het complex combineert – vrij uitzonderlijk – een grote voorhof met het hoofdgebouw. Het oudste onderdeel is een onderkelderd rechthoekig huis onder een steil zadeldak. Opmerkelijk is ook de hoge poorttoren met schietgaten.
Omstreeks 1600 verder uitgebreid, werd het geheel in de achttiende eeuw verbouwd door het echtpaar Diepenbrock-Vittinghoff. Rond 1850 volgde een modernisering door Caspar Adolf von Romberg tot Brünninghausen. In 1914 werd het huis verkocht aan de rentmeester.
In 1944 ernstig beschadigd door een Engels bombardement. Na aankoop in 1948 door de bekende beeldhouwer Peter Roovers volgde een verantwoorde restauratie.

Kasteel Borggraaf
Kasteel Borggraaf
Kasteel Borggraaf
Kasteel Borggraaf
Kasteel Borggraaf
Kasteel Borggraaf
Kasteel Heijen
Kasteel Heijen
Kasteel Heijen
Ontvangst met koffie en vlaai

 


 

 

 


.