Kastelenlexicon

Het Kastelen Lexicon van Nederland


De Stichting Kastelen Lexicon Nederland werkt aan een landelijk project om van alle bestaande en verdwenen kastelen in Nederland de gegevens vast te leggen in een 'kastelen databank' volgens een bepaald vooropgezet model.

Algemene informatie :

   SKLN
   Markt 24
   3961 BC Wijk bij Duurstede

Per provincie is er een voorlopige groslijst opgesteld van bestaande en verdwenen kastelen die voldoen aan de volgende criteria :

Tussen 1000 en 1550 moet er sprake (geweest) zijn van een middeleeuws gebouw, dat de status weergaf van de (meestal adellijke) bewoner en dat een woonfunctie combineerde met het begrip verdedigbaarheid.
Nog bestaande 'kastelen', adellijke landhuizen of ruïnes tellen dus mee, voor zover zij archeologisch/bouwkundig gezien elementen bevatten die terugwijzen naar bedoelde periode en functies.
'Verdedigbaar' wil zeggen naar middeleeuwse maatstaven : bijvoorbeeld grachten, aardwerken, bruggen, muurwerk (voor baksteen minimale dikte 60-80 cm, funderingsbreedte 1-1.5 m.).
De laat-middeleeuwse/vroeg-moderne "omgrachte huizingen" of "moated sites" worden vooralsnog meegenomen.

De groslijst voor Noord-Brabant is samengesteld (en uitgezeefd) aan de hand van bovenstaande criteria en opmerkingen.
Voor deze lijst kies in het menu (links) of klik 'voorlopige lijst'

Aanvullend en kritisch commentaar wordt zeer op prijs gesteld door de coördinator voor Noord-Brabant :

   drs. Bas Aarts
   Hoevense kanaaldijk 7
   5018 EA Tilburg
   via e-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.