Excursies 2000

"Wasserburg Anholt"

De Waterburcht Anholt ligt in Isselburg, Duitsland even over de grens bij Arnhem.
Een zware ronde verdedigingstoren werd vanaf de 14e eeuw de kern van een veelhoekige residentie, die in later tijd beroemde families als die van Bronckhorst-Batenburg en de vorsten Salm-Salm tot verblijf diende. Nog steeds in privé bezit van deze laatste familie is het kasteel tegenwoordig opengesteld om zijn barokke rijkdom aan schilderijen (o.a. Rembrandt), tapijten, meubelen en porselein te tonen.
Bijzonder is ook de parkaanleg rondom het slot, met tuinen in Franse en Engelse stijl.

Huis Bergh

Het huis Bergh ligt te 's-Heerenberg tegen de Duitse grens aan vlak bij Emmerich.
Het imposante kasteel ontwikkelde zich vanuit een vroegere motte-burcht. Het werd in de 14e en 15e eeuw omgebouwd tot een veelhoekige waterburcht. Het geslacht Van den Bergh (o.a. heer van Boxmeer) speelde een belangrijke en bewogen rol in de geschiedenis van de Nederlanden, onder andere ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog.
Het kasteel werd enkele malen geteisterd door brand. De laatste keer in 1939 en daarna weer in oude luister hersteld door de toenmalige bewonersfamilie Van Heek.
De kunstcollectie is uitzonderlijk te noemen en omvat schilderijen, kerkelijke kunst, beeldhouwwerken, munten en gebedenboeken.
Naast het kasteel ontwikkelde zich het stadje 's-Heerenberg, voorzien van munthuis en stadsomwalling.

Huis Bergh
Huis Bergh
Huis Bergh
Huis Bergh
Wasserburg Anholt
Wasserburg Anholt
Wasserburg Anholt