Excursies 2004

Kasteel Loevestein

In kasteel Loevestein wordt een kort bezoek gebracht aan de permanente tentoonstelling over de ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel in Nederland en vervolgens was een rondleiding geboekt door het imponerende 14de-eeuwse kasteel. Slot Loevestein moet in deze moderne tijd zichzelf zoveel mogelijk bedruipen en dat betekent dat het kasteel (letterlijk) toneel is van allerlei uiteenlopende activiteiten. De laatste tijd richt men zich met name op het kind als bezoeker. Dit leidt tot allerlei organisatorische, maar ook gebouwtechnische aanpassingen. Zo ontstaat iets als een ‘kinderkasteel’. Boeiend voor een bepaalde doelgroep, commercieel begrijpelijk, maar is dit ook altijd wenselijk voor het behoud van een middeleeuws kasteel? De excursie had daarom mede tot doel de deelnemers kennis te laten maken met dit betrekkelijk nieuw fenomeen in kastelenland. Na afloop werd in de taverne uitgebreid van gedachten gewisseld.

Kasteel van Breda

Het kasteel, dat we sinds 1826 kennen als de Koninklijke Militaire Academie, heeft zich ontwikkeld vanuit de 14de-eeuwse burcht van de heren van Breda. Het middeleeuwse verleden moest wijken voor een imposante 16de-eeuwse Renaissancebouw onder de Bredase Nassau’s, welke in de 17de eeuw haar voltooiing vond in het huidige rechthoekige complex met zuilengalerij. Bij de inrichting tot Koninklijke Militaire Academie werd er aan het hoofdgebouw een verdieping toegevoegd en werd de binnengracht gedempt. De buitenomwalling bezit een opmerkelijk zwaar poortgebouw met blokhuis. Tijdens ons bezoek mogen we enkele delen van het complex bezichtigen, zoals de binnenplaats, de onderaardse gang onder de buitenomwalling, de beide torens van het Spanjaardsgat en het Huis Brecht, een fraai gerestaureerd woonhuis uit de 16de eeuw. We stelden het verder zeer op prijs dat ons verenigingslid Wim Hupperetz ons tijdens het bezoek een toelichting gaf op zijn recent promotieonderzoek naar 800 jaar bewoningsgeschiedenis van de Visserstraat in het centrum van Breda (“Het Geheugen van een Straat”). Tijdens dit onderzoek stuitte hij ook op interessante nieuwe feiten betreffende de voorganger van het huidige kasteel van Breda. Na afloop voerde Wim Hupperetz het gezelschap even door de genoemde Visserstraat om de ‘couleur locale’ te proeven. Tevens was er gelegenheid om de Grote Kerk binnen te lopen voor een bezoekje aan de tentoonstelling over de grafmonumenten van de Bredase Nassau’s.