Excursie 2015 voorjaar


Op zaterdag 30 mei 2015 brachten de leden van onze vereniging een bezoek aan de geconsolideerde ruïne van
het Kasteel van Asten.
De Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten beijvert zich al jaren voor het in standhouden van deze ruïne en de
inrichting van het omliggende kasteellandschap. 
Het kasteel werd in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog verwoest. De zeventiende eeuwse voorburcht
bleef gespaard. Kort daarvoor was nog een algehele restauratie op gang gekomen die van de Renaissance
edelmanswoning een comfortabel woonhuis had moeten maken. Bouwkundig en archeologisch onderzoek heeft
inmiddels duidelijk gemaakt dat de ontstaansgeschiedenis van het kasteel ingewikkeld in elkaar zit. Het hoofd-
complex had de ingang een tijdlang op de linkerhoek. Achteraan stond een derde vleugel. De geschiedenis
gaat terug tot de veertiende eeuw. De laatste bewonersfamilie van het kasteel was die van baron Van Hövel
tot Westerflier van Wezeveld. De aardige voorburcht met poorttoren wordt opnieuw bewoond.

Recent heeft de Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten naast de voorburcht het Anna ceelen Huis ingericht,
genoemd naar de vrouw uit Asten die in 1595 bezweek tijdens een 'onderzoek' naar de beschuldiging van
hekserij. Aan de heksenwaan van die tijd en in deze streek wordt binnen aandacht besteed.

Zie ook: www.kasteelasten.nl.

Kasteel Asten
Kasteel Asten
Kasteel Asten
Kasteel Asten
Kasteel Asten
Kasteel Asten
Kasteel Asten