Excursie voorjaar 2018

Op zaterdag 16 juni 2018 brachten de 30 deelnemers een genoeglijke middag door op 
Kasteel Nemerlaer bij Haaren.

Onze vereniging is daar ooit éénmaal geweest, in 1978, in het oprichtingsjaar van onze
vereniging. Dat is nu 40 jaar geleden, dus tijd om een en ander eens te herdenken.

Nemerlaer met zijn negentiende-eeuws uiterlijk verbergt een uiterst interessante en
complexe bouwgeschiedenis, waarvan met name in de kelders de sporen nog duidelijk
aanwezig zijn.

De bewoningsgeschiedenis omvat een aantal markante figuren en uiteraard is er het
bekende testament van de familie Van den Bogaerde van Terbrugge, dat – zoals dat
ook voor Kasteel Heeswijk gold – voor jaren het lot van het kasteel bepaalde.

Dit alles kwam ter sprake op deze waarbij de verhalende kant berustte bij de bewoon-
ster en schrijfster Carole Vos, weduwe van de bekende schrijver Anton van Oirschot.
Zie ook onder actueel voor het themanummer van Het Brabants Kasteel over Kasteel
Nemerlaer.