Excursies 2012 voorjaar

Excursie 16 juni 2012

De Grote Ruwenberg

Het bewaardgebleven slotje ontwikkelde zich vanuit een 14de-eeuwse aanleg, waarvan een stuk fundering en een fragment opgaand muurwerk werd teruggevonden tijdens het onderzoek. In het tweede kwart van de 16de eeuw vond er een ingrijpende verbouwing plaats. Van deze fase resteren nog de voorvleugel, het fraaie traptorentje en de zijvleugel. Ook de oorspronkelijke kapconstructies bleven behouden.
In de 19de eeuw onderging het complex een enorme wijziging door de aanbouw van een groot pensionaat en opleidingsinstituut voor de Fraters ‘van Tilburg’. Toen deze congregatie het complex van de hand deed in 1988, volgde een gedeeltelijke afbraak en nieuwbouw tot modern conferentieoord, waarbij de oudste bouw gespaard bleef.

’t Vaantje

Voormalig veerhuis langs de Dommel (oversteek richting Kasteel Maurick en Vught). Opmerkelijk woontoren-achtig gebouw uit de 17de of 18de eeuw met hoog souterrain en schilddak. Gelegen op een afgesloten gedeelte van een landgoed van Het Brabants Landschap.
De omgeving toont een aantal dijken en slootjes die indertijd deel uitmaakten van de omsingelingslinie van Frederik Hendrik bij de belegering en inname (1629) van ’s-Hertogenbosch.

Jachtslot Haanwijk

Ter plaatse van een laatmiddeleeuwse boerderij liet in 1649 M.C. Sweerts de Landas een voornaam huis bouwen dat de kern vormt van het huidige landhuis. De ingangspartij werd gewijzigd in de 19de eeuw. De aansluitende langgevelboerderij (nu Koffie- en Theehuis) zal uit de 18de eeuw dateren. Een statige oprijlaan verbindt het huis met Nieuw-Herlaer (Halder).

De Grote Ruwenberg
De Grote Ruwenberg
De Grote Ruwenberg
't Vaantje
't Vaantje
't Vaantje
Deel van het gezelschap bij 't Vaantje
De Grote Ruwenberg in 1730 (Hendriks Spilman)
Jachtslot Haanwijk
Het Vaantje in de 19e eeuw