Excursies 2001

Kasteel Heeze

Kasteel Heeze werd in de 17de eeuw in een Klassieke bouwstijl aangelegd door de bekende bouwmeester Pieter Post. Het was bedoeld als vervanging voor het veel oudere kasteel Eymerick, waarvan alleen nog een laat-middeleeuwse zaalbouw is blijven staan achter het tegenwoordige kasteel. Dat eerste kasteel wordt al in 1203 vermeld in een verdrag tussen Brabant en Gelre en zou zich vanuit een rond grondplan ontwikkeld kunnen hebben. De geplande nieuwbouw van Pieter Post werd vanwege belastingperikelen niet helemaal voltooid. Het lopende bouwhistorisch onderzoek kan echter nog wel voor enige verrassingen zorgen. Het huidige kasteel bezit een boeiend interieur, waaronder een bijzondere badkamer uit de 18de eeuw. Verder opmerkelijke wandtapijten en antieke kasten. Sinds 1760 wordt het bewoond door de familie Van Tuyll van Serooskerken. Fraai gelegen in een groot kasteelpark met oprijlaan en duiventoren.

Kasteel Geldrop

Kasteel Geldrop bestaat uit een rechthoekige zaalbouw met trapgevels uit de 17de eeuw met latere aanbouwsels. Het is waarschijnlijk gegroeid vanuit een voorburcht die behoorde tot een omstreeks 1840 afgebroken losstaande zware vierkante woontoren (donjon), getooid met kantelen. Het kasteel met de heerlijkheid Geldrop was een Gelders leen binnen Brabant. In 1974 werd het kasteel door de gemeente aangekocht van de familie Van Tuyll van Serooskerken. Het werd gerestaureerd en is nu in gebruik voor representatieve doeleinden, horeca en als gemeentelijke oudheidkamer. Er lig een mooi kasteelpark bij met bijzonder bomen.

Kasteel Ammersoyen

Op 23 juni 2001 zijn we met de jaarlijkse excursie naar Kasteel Ammersoyen (Ammerzoden bij Hedel, Gelderland) gegaan.
Ammersoyen (eigendom van de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen) is een prachtig voorbeeld van een vierkante waterburcht met voorburcht, aangelegd omstreeks 1350 door een lid van de familie Van Herlaer. Vanaf 1361 bekend als Gelders leen.
De opzet laat zich goed vergelijken met die van kasteel Helmond. Ook in Ammersoyen een vierkante plattegrond met een viertal uitspringende ronde hoektorens, hier weliswaar ongelijk van sterkte. Op verschillende plaatsen bezit het gebouw nog opmerkelijke werpsleuven in het muurwerk. Het woongedeelte werd spoedig uitgebreid, totdat vier vleugels een kleine binnenplaats omsloten. De enorme schade van de brand in 1590 werd pas in de 17e eeuw geheel verwerkt. Daarna veranderde er nog maar betrekkelijk weinig aan het kasteel. Na de oorlogsschade van 1944 werd het kasteel vanaf 1959 uitvoerig onderzocht en gerestaureerd. Hierbij werd ook de voorburcht weer hersteld. Ingericht met historisch meubilair en rijke grachtvondsten biedt Ammersoyen een goed beeld van een 14de-eeuws kasteel en een verantwoorde restauratie.
Het kasteel ligt in een verlande meander van de Maas, aan de oostzijde van het dorp Ammerzoden.

Kasteel Ammersoyen
Kasteel Ammersoyen
Kasteel Ammersoyen
Kasteel Ammersoyen
Kasteel Heeze
Kasteel Heeze