Excursie zomer 2016


Het bestuur van de vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen organiseerde op zondag 10 juli 2016 een middagexcursie naar Kasteel Maurick in Vught 
waaraan maar liefst 49 leden deelnamen.
Kasteel Maurick heeft een doorstart gemaakt als horecagelegenheid en de nieuwe uitbater gaf ons de gelegenheid om eens kennis te komen maken. Er is gekozen voor een zondagmiddag, omdat dan het restaurant gesloten is en we de vrijheid hebben het complex in alle rust te kunnen bekijken. Wel is sinds kort de Brasserie op zondag open en daar begonnen we dan ook (traditioneel) met koffie en gebak.
Vervolgens gaf ons verenigingslid Rob Gruben een presentatie over de bouwgeschiedenis van het kasteel, gebaseerd op nog lopend onderzoek. Die bouwgeschiedenis bleek heel anders in elkaar te zitten dan in de literatuur altijd werd aangenomen.
Na deze presentatie was er volop gelegenheid het gebouw en zijn directe omgeving te bekijken.

Kasteel Maurick
In de Brabantse leenregisters wordt Maurick in 1421 omschreven als: “eenen weert tot Vucht met eenen berge daer een huys op steet”. Hieruit valt de veronderstelling te destilleren dat Maurick in oorsprong een motte-burcht geweest kan zijn. Over de mogelijke locatie daarvan werd door Rob Gruben tijdens zijn presentatie een idee opgeworpen.
Met betrekking tot dit aspect en de gecompliceerde middeleeuwse geschiedenis van Vught, zie: B. Aarts, ‘Maurick en de Vughtse middeleeuwen’, in: O. Thiers (red.), Vught Onvoltooid Verleden (Vught 2003), 7-24 (Vughtse Historische Reeks).

Het kasteel kende vanaf de verstening in de vijftiende eeuw een interessante reeks bewoners of logees, zoals de familie Heym, Frederik Hendrik tijdens het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629, de familie Van Beresteyn en van 1884 tot 1963 de familie Van Lanschot.

Bewonersgeschiedenis
E. van Soelen-de Kam, ‘Kasteel Maurick, zijn leenmannen, eigenaren en bewoners’, in: O. Thiers (red.), In de Ban van Vught (Vught 2007), 7-24 (Vughtse Historische Reeks).

Ontvangst met koffie en appelgebak
Ontvangst met koffie en appelgebak
Ontvangst met koffie en appelgebak
Kasteel Maurick
Kasteel Maurick
Kasteel Maurick