Excursie najaar 2013

Kasteel Heeswijk

De najaarsexcursie werd gehouden op zaterdag 23 november 2013 naar een object waar we al vele jaren niet meer zijn geweest: Kasteel Heeswijk.

Kasteel Heeswijk is ontstaan als een kunstmatige heuvelburcht (motte) in de elfde eeuw. Op het einde van de veertiende eeuw werd de burcht omgebouwd tot een veelhoekige waterburcht in baksten met zeer zwaar muurwerk in de kelders. Later nog herhaaldelijk verbouwd en gewijzigd. Het laatst in de negentiende eeuw toen er toevoegingen bijkwamen in neo-gotische stijl. Fraaie zestiende-eeuwse voorburcht met 'speklagen' in het muurwerk.
Het kasteel was in 1672 verblijfplaats van Lodewijk XIV tijdens zijn aanval op de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het testament van baron Van de Bogaerde van Terbrugge had in 1895 tot gevolg dat Kasteel Heeswijk 68 jaar onbewoond moest blijven. Hetzelfde gebeurde met Kasteel Nemerlaer in Haaren.
Na een uitvoerige restauratie werd het kasteel ingericht tot museum (met o.a. een Chinese kamer). Er is een horecagelegenheid in de kelders. In de eveneens gerestaureerde voorburcht is een museumwinkel gevestigd.

Kasteel Heeswijk toonde van 16 augustus tot 25 november 2013 schilderijen van Carel Willink en ontwerpen van Lodewijk Copijn voor de tuin van Kasteel Heeswijk. Willink en Copijn waren tijdgenoten die ieder op hun eigen wijze invulling gaven aan een verloren verleden. Naast de Willink schilderijen werd foto- en studiemateriaal getoond dat de bezoeker een kijkje gaf in het brein en de wereld van de kunstenaar. Ook de onlangs gerestaureerde Copijntuin maakte deel uit van de tentoonstelling.