Disclaimer - privacystatement

De vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen (hierna: de Vereniging) besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. De verstrekte informatie is deels ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Vereniging kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de Vereniging worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de Vereniging.

Verantwoordelijkheid
De bezoeker van de site mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Vereniging.

Activiteiten
De Vereniging is niet verantwoordelijk en staat niet garant voor de juistheid en volledigheid van de vermelde activiteiten van derden die op deze site worden gemeld. Voor de zekerheid dient u dit altijd met de betreffende organisatie af te stemmen.

De Vereniging, mei 2012

Privacy statement

In het kader van de Algemene Verordening Persoonsbescherming geven wij u met dit privacystatement een toelichting wat wij met uw gegevens doen en welke rechten u heeft.

Algemeen
De website van de vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen is primair bedoeld als communicatiemiddel van het bestuur en de redactie van de vereniging aan de leden en aan eenieder die belangstelling heeft voor de kastelen in Noord-Brabant en de doelstellingen van onze vereniging. De website staat onder beheer van het bestuur van de vereniging, hierna kortweg VBK, statutair gevestigd te Tilburg. Als u het contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt niet bewaard op onze website maar per mail aan ons doorgestuurd via  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Deze mailberichten worden bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen. Deze gegevens worden niet op de website bewaard en nimmer aan derden verstrekt.

Gegevens van bezoekers
De gegevens van bezoekers van onze website worden niet bewaard.

Cookies
De website van VBK maakt geen gebruik van zogenoemde cookies.

Contactformulier en e-mail
Als u het contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt niet bewaard op onze website maar per mail aan ons doorgestuurd via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .Deze mailberichten worden bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen. Deze gegevens worden niet op de website bewaard en nimmer aan derden verstrekt. Ook als u ons rechtstreeks een e-mail stuurt, wordt dat bericht niet langer bewaard dan nodig is om dat bericht te beantwoorden of af te handelen.

Inschrijfformulier
Als u zich via de website van onze vereniging aanmeldt als lid, abonnementhouder of begunstiger, dan vragen wij uw naam, postadres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en mail-gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om met u in contact te komen en te blijven, voor het verzenden van onze nieuwsbrieven, uitnodigingen, contributiefacturen en het tijdschrift Het Brabants Kasteel.
Met de geboortedatum kunnen wij bepalen welke lidsoort op u van toepassing is omdat onze vereniging zowel een jeugdlidmaatschap als een senior lidmaatschap kent.
De zo verkregen gegevens van de leden worden niet bewaard en/of verwerkt in onze website, maar in een aparte databank met software van Davilex. Zie ook onder 6. Uitnodigingen.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens.
U heeft te allen tijde het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens en als u wilt dat wij gegevens verwijderen dan zullen wij dat onmiddellijk doen. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op, per e-mail via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Uitnodigingen. 
VBK verstuurt 2 keer per jaar een convocaat aan de leden met de uitnodiging voor de voor- en najaarsexcursie van onze vereniging. Ook de uitnodiging voor de betaling van de contributie voor het lopende verenigingsjaar wordt digitaal verzonden. Daartoe wordt uitsluitend het lidnummer, uw naam en het e-mailadres ingeladen in software van AcyMailing. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deel van de website voor de leden. 
Leden van de vereniging krijgen een gebruikersnaam (bestaande uit 5 cijfers) en een wachtwoord om toegang te krijgen tot het deel van de website dat is bedoeld voor die leden.
Hier worden pdf en/of Word bestanden geplaatst van Nieuwsbrieven en documenten ten behoeve van de algemene ledenvergadering.
De gebruikersnaam en het wachtwoord worden opgeslagen in onze website. Het wachtwoord kan door de leden worden gewijzigd in een door hen te kiezen wachtwoord.

Websites van derden.
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken. 

Websitesoftware. 
Onze website is ontwikkeld met software van Joomla!, een vrij, opensource-Content managementsysteem. Joomla! is geschreven in PHP en werkt met een MySQL of MS SQL-database. Onze website is eenmalig ontwikkeld en daaraan worden geen verdere toevoegingen gedaan. Het beheer van de informatie op de website is in handen van het bestuur van VBK. De toegang tot de website door de zogenoemde administrator is uitsluitend mogelijk met een sterk wachtwoord dat zeer frequent wordt aangepast. Door het open Content managementsysteem voeren wij alle handelingen uit in eigen beheer zonder tussenkomst van een ontwikkelaar. De ontwikkelaar heeft uitsluitend en alleen toegang tot onze website om fouten te herstellen of een update uit te voeren.

Vragen.
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacyverklaring terecht bij de VBK. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, per e-mail via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

De vereniging, mei 2018.