Activiteiten

De vereniging Vrienden van Brabantse kastelen heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling
voor, het onderzoek naar, de kennis omtrent, alsmede het het behoud van de kastelen en landhuizen
met aanhorigheden en hun directe omgeving.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
- onderzoek in archieven
- archeologisch onderzoek
- het organiseren van lezingen en excursies
- het organiseren van een jaarlijkse contactdag (algemene ledenvergadering)
- het uitgeven van brochures en een verenigingstijdschrift
- het samenwerken met instanties en personen, die zich beijveren  voor het behoud van het
  Brabants cultureel erfgoed

Onder deze menukeuze vindt u een overzicht van de activiteiten van de vereniging. Leden van
de vereniging kunnen inloggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord zodat zij toegang hebben
tot alle rubrieken.
Niet leden kunnen worden geconfronteerd met niet-toegankelijke onderwerpen.