Actueel

Zojuist verschenen:

omslag_2014_1_2

Jaargang 37 - 1/2 van Het Brabants Kasteel, themanummer Hedikhuizen.

Gerard Pelders, John Schellekens en Tonnie Schel, Zoektocht naar het Kasteel van Hedikhuizen
(op basis van diverse teksten samengesteld en geredigeerd door Rob Gruben en Bas Aarts).

In dit themanummer treft u een uitvoerig verslag aan van een jarenlange speurtocht
naar het verdwenen Kasteel van Hedikhuizen nabij Heusden. Gedeeltelijk in kleur.
Daarbij is er aandacht voor het onderzoek in het verleden, het recente onderzoek en de
vondsten uit de diverse veldcampagnes.

omslag_2014_3

Jaargang 37 - 3 van Het Brabants Kasteel.

In dit afsluitende nummer van de jaargang 37 twee boeiende artikelen:

Henne van Heeren, Caemers in een drassig gebied.

Van Heeren heeft een grote interesse in de geschiedenis van de Groote Waard die uiteindelijk
ten onder ging in de Sint-Elisabethvloed van 1421. In dit Hollands-Brabantse gebied heeft hij
recent het voorkomen van 'stenen kamers' onderzocht. De resultaten presenteert hij nu in
Het Brabants Kasteel. 

Bas Aarts, De Maas, riviertollen en kasteelbelegeringen in het Land van Cuijk
en Ravenstein.

Bas Aarts heeft een voordracht over de relatie tussen 'kasteel en handel' uitgewerkt en hij
brengt ons met dit artikel specifiek naar de streek van Cuijk, Boxmeer en Ravenstein. Hij belicht
de aspecten van legale (en illegale) tolheffing aldaar en de consequenties die dat kon hebben
voor bepaalde burchtheren en hun kastelen.

Eerder verscheen:

Omslag_2013_voor_website

Jaargang 36 van Het Brabants Kasteel:

Noord-Brabantse Kastelen, nieuwe ontwikkelingen in de archeologie en de bouwhistorie van het kasteelonderzoek.

 • Drs. Bas Aarts, Vroege burchten in het hertogdom Brabant. Inventarisatie en analyse
   
 • Ir. R. Gruben, Een aangescherpte bouwgeschiedenis van het kasteel van Helmond
   
 • Drs. Th. de Jong, Machtig 'Slot van Helmond' vervalt tot 'Oude Huys'
   
 • Dr. H. Koopmanschap, Archeologisch onderzoek naar het Huis Strijen en andere West-Brabantse kastelen
   
 • Dr. A. Wilbers, Giessen: ontdekking van een burcht aan de Burgstraat

(Uitgave naar aanleiding van de studiedag, gehouden te Helmond op 29 maart 2015).

Losse nummers van deze luxe uitgave in full-colour (96 pagina's) kunnen worden besteld bij de vereniging door € 10,-- (inclusief verzendkosten) over te boeken naar onze rekening met nummer NL 40 INGB 0000 7998 41 ten name van 'Vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen' en onder vermelding van uw volledige adresgegevens. Na ontvangst wordt de uitgave zo spoedig mogelijk aan u verzonden.

Hernen

De Gelderlander 30 juni 2015

Deskundigen die zich bezighouden met monumentenzorg in Nederland staan sympathiek tegenover herbouw van de donjon van kasteel Hernen. Bij zo'n langdurig bouwproject, dat zich over decennia kan uitstrekken, zouden dan zo veel mogelijk burgers betrokken moeten worden. Bezoekers zouden op ambachtelijke wijze stenen kunnen maken, en generaties van jonge bouwers zouden ter plekke het ambacht van restauratie en herbouw leren.
Positief
Tijdens een symposium over het onderwerp in het kasteel bleek zo'n tweederde van de aanwezigen positief te staan tegenover het idee de massieve toren in de een of andere vorm te laten terugkeren.
Blikvanger
Sprekers noemden het een 'nieuwe bouwfase', zoals het kasteel er de afgelopen 700 jaren diverse kende. De donjon, ooit dé blikvanger van het kasteel, werd destijd als eerste gebuwd. In de achttiende eeuw stortte hij tijdens een storm in.


 Hernen

Overzicht provinciaal beleid kastelen, buitenplaatsen en landgoederen

sKBL 1 juli 2015

Het sBKL heeft een inventarisatie gemaakt van het beleid van de afzonderlijke provincies inzake kastelen, buitenplaatsen en landgoederen (KBL). De landelijke overheid heeft ruimtelijke ordening en beleid hierover vrijwel volledig gedelegeerd naar de provincies. Per provincie is geïnventariseerd wie er een rol spelen bij de instandhouding en hoe zij dit uitvoeren. De sBKL biedt een samenvatting op hoofdpunten van het provinciaal beleid en laat zien hoe iedere provincie eigen accenten legt.
Meer lezen: http://www.skbl.nl/provincies/landelijk

Fundamenten gevonden onbekend kasteel Giessen

19 mei 2013 

De betrokken archeologen noemen het een 'once in a lifetime' ervaring. In het dorp Giessen in het Land van Heusden en Altena zijn in de bodem fundamenten gevonden van een kasteel uit de 13e eeuw. Op geen enkele historische kaart kwam het kasteel voor. Verhalen waren er wel. En dat het kasteel in de bodem ligt aan de Giessense Burgstraat is toeval. Archeoloog Wilders wist niet wat hem en zijn collega's overkwam bij het graven van een proefsleuf.
Bron: Erfgoedstem.nl / Omroep Brabant.

Ambitieuze plannen van de Provincie Noord-Brabant

Brabant heeft veel grote monumenten, zoals kloosters, kastelen, landgoederen, fabrieken, forten en kazernes. Dit zijn de plekken in Brabant waar geschiedenis is geschreven: hier is gelachen, gevochten, gewerkt en ontwikkeld. Iconen zijn het geworden. Met verbeeldingskracht en uitstraling. Veel van deze monumenten komen in de komende jaren leeg te staan of verliezen hun functie. De provincie gaat op zoek naar nieuwe functies. Zo krijgen de plekken van toen weer een nieuwe toekomst. 

Zie ook: http://www.brabant.nl/subsites/herbestemmen-erfgoed.aspx voor meer informatie.
Bron: persbericht 20 november 2012 van de Provincie Noord-Brabant.

Brabantse Topmonumenten werken samen 

De samenwerking tussen vier topmonumenten in Brabant is vrijdag 6 april vastgelegd in een convenant. In het provinciehuis tekende vertegenwoordigers van de Sint Jan in  ‘s-Hertogenbosch, de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda, het Markiezenhof in Bergen op Zoom en Kasteel Heeswijk in Heeswijk een overeenkomst, waarin zij afspreken hun kennis te bundelen en informatie uit te wisselen. Daarna nam gedeputeerde Brigite van Haaften (Cultuur en Samenleving) de internetportal www.topmonumentenbrabant.nl in gebruik. 
Elk van de vier Brabantse monumenten  is uniek, maar ze hebben ook veel gemeenschappelijk. Daarom gaan ze kennis en informatie uitwisselen op het gebied van onder meer instandhouding en restauratie, exploitatie, financiering en subsidies, marketing en juridische aspecten.

Toeristisch
Ook willen de monumenten gezamenlijk activiteiten ontwikkelen als het gaat om bijvoorbeeld toeristische arrangementen en publiciteit.  De leden van Topmonumenten Brabant brengen elkaars locaties onder aandacht van (potentiële) huurders en gebruikers.
Gedeputeerde Van Haaften maakte tijdens de bijeenkomst bekend dat de monumenten een jaarlijkse subsidie van de provincie krijgen. Per monument wordt door de provincie 60.000 euro beschikbaar gesteld voor instandhouding, waarvan 1.250 euro is bestemd voor publiciteit. “Het wordt er niet gemakkelijker op monumenten voor de toekomst te bewaren, zonder rol in de samenleving en een stevige economische basis. Er moet draagvlak zijn in de samenleving, mensen moeten van een monument houden om zich in te zetten van behoud. Daarvoor is publiciteit nodig”, lichtte de gedeputeerde toe. 

Voor meer informatie: www.topmonumentenbrabant.nl