Herbouw van kastelen. In de mode?

Herbouw Kasteel De Keverberg
22 mei 2013 

Belangrijke stappen gezet op weg naar herbouw Keverberg Kessel.
Naar verwachting start eind 2013 de daadwerkelijke herbouw van Kasteel De Keverberg. Op weg daar naartoe zijn enkele belangrijke stappen gezet, volgens voorzitter Har Timmermans. "Nadat eerder Provincie Limburg, Regiofonds Regio Venlo en Gemeente Peel en Maas het benodigde geld hebben toegezegd is er nu overeenstemming met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed over het ontwerp en de aanpak, is het bestemmingsplan onherroepelijk en lopen de aanbestedingen. Nu gaat het dus echt beginnen".

Persbericht Gemeente Peel en Maas

Gemeente Landgraaf en BOEi herbouwen samen Slot Schaesberg
22 mei 2013 

Op woensdag 22 mei 2013 ondertekenen de gemeente Landgraaf en BOEi BV een samenwerkingsovereenkomst die de basis zal leggen voor de herbouw van Slot Schaesberg. Sinds 2011 werken de gemeente Landgraaf en BOEi door middel van een stuurgroep samen aan de planvorming om dit ambitieuze project te realiseren, (...) Belangrijk voor BOEi is dat het publiek elke dag, elke week, jarenlang een prachtig monument herbouwd kan zien worden en dat ook de jeugd liefde voor het ambacht kan opdoen, aldus directeur BOEi, Arno Boon.

Gemeente Landgraaf.